chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

GKv- Amersfoort Zuid. Welkom in onze kerk!

We hebben twee diensten op zondag, om 10:00 uur en om (19:00) uur in ons kerkgebouw aan de Copernicusstraat 18 in Amersfoort. ! Zie ook de besluiten van de kerkenraad in >meer diensten<

Eerstvolgende diensten

Liturgie van zondag 28 febr. Martuskerk 10 uur ds. B. Luiten -online Orgelspel Piet van Eijsden welkom en afkondigingen namens de kerkenraad stiltemoment votum en zegengroet lied: LB 1009 O lieve Heer, geef vrede … Gods wil lied: GK06 69 U, heilig Godslam, loven wij … gebed Schriftlezing en tekst: Lucas 9: 51 en 57-62 verkondiging: Jezus roept je om met Hem mee te gaan … zie ook preekblad lied: Opw 687 Heer, wijs mij uw weg … dankzegging / voorbede collectedoel collecte lied: LB 835 1,2,4 Jezus ga ons voor … zegen

zondag 28-02-2021 10:00

Ds. B. Luiten online te volgen

zondag 28-02-2021 19:00

Ds. B.C. Buitendijk online te volgen

zondag 07-03-2021 10:00

ds. E.A. Mouissie

Nieuws & Agenda

Collecten

Collecten

Collectebijdragen kunt u overmaken naar NL32 INGB 0009 6412 44, t.n.v. Gereformeerde Kerk…

Liturgie komende zondag

Liturgie komende zondag

Liturgie van zondag 28 febr.

MEDEDELING CORONA

MEDEDELING CORONA

In verband met de corona-crisis en de daarmee samenhangende beperkingen zullen we de…

Dagelijks woord